عکسهای زیبا از مسجد جامع شهر هرات که یکی از پنج مسجد بزرگ جهان است

مدینه النبی و مسجد النبی در حدود یک صد سال قبل