مقالات - تاريخ تشيع
نویسنده محسن شريفي  
1387/09/17 ساعت 15:12:59
چكيده
شهادت حسين‌بن‌علي(عليه‌السلام) در سال 61 ق نقش بسزايي در دميدن روحيه انقلابي و مكتبي در جهان تشيع و توسعه آن در مناطق دور از مركز خلافت مانند عراق و ايران و... داشت؛ به طوري كه برخي بزرگان و سران شيعه، مبارزه با طاغوتها و جباران زمان را هدف عمده خود قرار دادند و در طول تاريخ نستوهانه دست به قيامهاي مسلحانه زدند.

بديهي است كه اين قيامهاي شيعي، عكس‌العملها و موضع‌گيريهايي را از طرف افراد جامعه آن زمان و خصوصاً شيعيان و در رأس آنها ائمه(عليهم‌السلام) به دنبال داشته است. در اين مقاله سعي مي‌شود موضع ائمه(عليهم‌السلام) در مورد برخي از قيامهاي شيعي مورد كاوش قرار گيرد.