نام کتاب: تاریخ تحولات اروپا در قرون وسطا

نویسنده: سید محمد جمال موسوی

مشخصات نشر: آماده چاپ

انساب‌نگاری شیعه تا پایان قرن هفتم / نويسنده: سيد محمدرضا عالمي

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مركز پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

نوبت چاپ: اول  / سال انتشار: 1393

 

معرفی:کتاب

انساب در دوره پيش از اسلام  براي نيل به اهدافي چون تفاخر و حمايت اجتماعي در عربستان مورد توجه بود كه دوره اسلامي به دليل كاركردهاي جديدش مكتوب شد و انساب‌نگاري را به وجود آورد. شيعيان از آغاز و بسط انساب‌نگاري، از مهمترين نسب‌نگاران به شمار رفته و سهم عمده‌اي در پيدايش، رشد، بقا و تحولات آن داشته‌اند. مؤلفان شيعه ابتدا به ثبت نسب تمامي اقوام عرب از شمالي و جنوبي، قريشي و غير قريشي با محوريت پيامبر(ص) و خاندان ايشان، پرداختند؛ در طي قرن‌هاي سوم به بعد با روشن شدن خط و مرزهاي اعتقادي و كلامي شيعه در بين مردم و افزايش جمعيت خاندان اهل بيت (ع) كه بنابر فقه شيعه احكام متفاوتي را در زكات، خمس و ... داشت، انساب‌نگاري شيعه به اهل بيت پيامبر(ص) اختصاص يافت و انساب‌نگاري اختصاصي طالبيان را به وجود آورد. انساب‌نگاران در تعامل با نهاد نقابت، شبكه‌اي قدرتمند از تبادل اطلاعات در بين نسابه‌ها به وجود آوردند كه باعث تدوين كتاب‌هاي ارزشمندي در انساب‌نگاري شيعيان شد.

 

 نام كتاب: تاريخ تشيع در افغانستان (از آغاز تا قرن هفتم هجري)

 نويسنده: عبدالمجيد ناصري داودي

 ناشر: انتشارات مركز جهاني علوم اسلامي 

    تيراژ : 2000جلد نوبت

    چاپ: اول ، پاييز 1386 خورشيدي 

 

 تشيع در افغانستان تا اين اواخر نه تنها براي مردم ديگر كشورهاي جهان، بلكه فراز و فرود تاريخي و انواع دگرگونيهاي آن طي قرون متمادي يعني از پيدايش تا تثبيت و گسترش سپس سير آن تاكنون براي بسياري از ارباب دانش افغانستان نيز، جزو مجهولات به شمار مي‌رفت و ابعاد گوناگون تاريخ اين مذهب و ويژگيهاي پيروان آن در افغانستان، يكي از ناشناخته‌ترين مقوله‌ها به شمار مي‌آمد. با همه‌ي تلاشهاي قابل ارجي كه در سالهاي اخير در اين وادي چهره بسته است، به ويژه به‌دنبال برآمدن نظام ماركسيستي موسوم به جمهوري دموكراتيك خلق افغانستان پس از پيروزي كودتاي هفت ثور 1357 ش و در پي آن، تجاوز ارتش سرخ بلوك كمونيستي به خصوص اتحاد جماهير شوري سابق و مقاومت همه جانبه مردم افغانستان در برابر آن كه نام افغانستان و مجاهدمردان آن را در جهان طنين انداز نمود و شيعيان هزاره نيز به دليل پيشگامي در قيام اسلامي بر ضد رژيم كابل و نيروهاي اشغالگر و آزادي مناطق خود در رسانه‌هاي بين المللي ومنطقه‌اي را يافتند هنوز درباره ي گذشته‌ي تشيع در افغانستان در آغاز راه قرارداريم و مي‌توان گفت كاري صورت نگرفته است.

نویسنده : سید مرتضی حسینی شاه ترابی  
1392/11/28 ساعت 19:11:56
موضوع اين مقاله كتاب "النقض" كه يكي از آثار كلامي شيعه از نوع ردّيه‌نويسي است، مي‌باشد. "نقض" در قرن ششم هجري در شهر ري نگاشته شده و در پاسخ به كتابي مجهول المؤلف است كه با بهتان و تهمت و سخنان ناشايست درصدد ايجاد تفرقه ميان شيعيان و سنيان بوده است. كتاب "نقض" گرچه با رويكرد كلامي تدوين يافته، با توجه به اطلاعات تاريخي پراكنده‌اي كه دربرگرفته و در جاي‌جاي كتاب به‌چشم مي‌خورد اهميت تاريخي پيدا كرده است. چكيده: موضوع اين مقاله كتاب "نقض" كه يكي از آثار كلامي شيعه از نوع ردّيه‌نويسي است، مي‌باشد. "نقض" در قرن ششم هجري در شهر ري نگاشته شده و در پاسخ به كتابي مجهول المؤلف است كه با بهتان و تهمت و سخنان ناشايست درصدد ايجاد تفرقه ميان شيعيان و سنيان بوده است. كتاب "نقض" گرچه با رويكرد كلامي تدوين يافته، با توجه به اطلاعات تاريخي پراكنده‌اي كه دربرگرفته و در جاي‌جاي كتاب به‌چشم مي‌خورد اهميت تاريخي پيدا كرده است. اطلاعات تاريخي منعكس شده در "نقض" سه دسته‌اند: 1. تاريخ صدر اسلام؛ 2. اوضاع سياسي اجتماعي عصر مؤلف؛ 3. تاريخ تشيع.