يكي  از سرشناس ترين مورخان عرب ، ابا محمد عبد الملك بن هشام بن ايوب المعافري الذهلي [1]مي باشد. درباره‌ی  زندگي ابا محمد اطلاعات زيادي در دست نيست به نظر مي رسد در شهر بصره به دنيا آمده باشد[2]معروف بودن او بيشتر به خاطر كتاب السيره النبويه يا سيره رسول الله  مي باشد كه باز نويسي و تلخيصي از سيرة ابن اسحق (85-151) است .[3]

محمد بن اسحق ، اخبار وانساب عرب و سيره‌ی پيامبر (ص) را به چند تن از شاگردان خود تقرير كرد به همين دليل تاليف او را چند راوي نقل كرده است ،يكي از راويان وشاگردان ابن اسحق  زياد بن عبدالله البكائي است .[4]  كه ابن هشام متن سيرة را از اوشنيده ونقل كرده است .ابن هشام در بازنويسي خود از سيرة ابن اسحق به خذف واضافاتي دست زده ، مطالبي كه ضروري نمي دانسته يا مستقيماً به زندگي پيامبر (ص)  ارتباط نداشته در كنار بسياري از اشعار خذف گرديده است.[5] او اواخر عمر خود را در مصر گذرانده است .ودر  آنجا از احترام بسياري برخوردار بوده است .ابن هشام  در هنگام ورود شافعي(رئيس مذهب شافعي) به مصر بخاطر جايگاهي علمي كه براي خود قائل بود دير به ديدار او رفت .[6]اودر شعر وادب بسيار توانا بود واز اين نظر پيشواي مصر به شمار مي آمد .[7]غير از السيره النبويه كه از شهرت بسيار برخوردار است  التيجان في ملوك الحمير وشرح ما وقع في اشعار السير من الغريب از ديگر آثار اوست.[8] وي 13 ربيع الاخر سال 218[9] يا 213[10] در مصر درگذشت.

سيد عليرضا عالمي1-ذهل بن معاويه بن حارث  از بطن قبيلة كنده مي با شد . انباه الرواه علي انباء  النحاهابن قفطي مكتبه العصريه  بيروت 1424 ج2 ص211

2- سير اعلام النبلاء  الذهبي  ، موسسه الرساله بيروت 1417 چاپ 11  ج10 ص 429

3- الروض الانف  عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي دار الفكر بيروت 1409ج1 ص3و4

4- وفيات الاعيان  ابن خلكان  دار الاحياء التراث العربي  بيروت 1417 ج1ص352    -وانباه الرواه همان

5-سير اعلام النبلاء همان- الروض الانف همان

6-سير اعلام النبلاء همان

7-سير   اعلام النبلاء همان

8- انباه الرواه 212- وفيات الاعيان ج2 ص84- سير اعلام النبلاءهمان

9-انباه الرواه  قفطي ص 212 سير اعلام النبلاء 429

10-وفيات الاعيان ج2ص85- سير اعلام همان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید