شب شنبه هفدهم رمضان سال دوم بعثت[1] مصادف است با حركت شبانه پيامبر (ص) از مكه مكرمه به مسجدالاقصي[2] و از آنجا به سوي آسمان‌ها[3] و سپس بازگشت به مكه معظمه. روايات ديگر معراج ایشان را شب دوشنبه الاول ربيع سال دوم بعثت، بيست‌ و يك رمضان شش ماه قبل از هجرت، بيست ‌و هفت رجب سال دوم هجرت،[4] هفتم ربيع اول، ماه رجب، ماه ذيقعده،[5] دوازدهم ربيع الاول، هفدهم رجب، اولين جمعه ازماه رجب[6] دانسته اند.

در مورد محل حركت پيامبر به سوي مسجد الاقصي مشهور اين است كه از خانه ام هاني دختر ابي‌طالب[7] بوده است. شعب ابي‌طالب، مسجد ابن عباس و خانه خودش[8]را نیز گفته اند.طبق روايت ابن هشام ذيل حديث معراج، سير زميني و آسماني آن حضرت بيش از يك شب نبوده است به طوري که نماز شب در خانه ام هاني به جا آورده نماز صبح آن شب را در همان خانه خواند[9] وسيله‌ي كه پيامبر را در مسير زميني و آسماني سير داد براق[10] بود همان مركبي كه پيامبران پيش از آن حضرت نيز بر آن سوار[11] شده بودند. پيامبر گرامي در بيت المقدس براي نماز اندك توقفي نموده جمعی از انبیاء الهی پشت سر ایشان نمازخوانده اند[12]. پس از نماز حضرت به آسمان صعود كرده در آسمان اول آدم ابوالبشر  در آسمان دوم  حضرات يحيی و عيسی (ع) در آسمان سوم حضرت يوسف بن يعقوب(ع) در آسمان چهارم حضرت ادريس (ع)  در آسمان پنجم حضرت  هارون بن عمران (ع) در آسمان ششم حضر موسی بن عمران در آسمان هفتم ابراهيم (ع) به او خوش‌آمد گفتند[13]. در مسير مكه پيامبر با كاروان بازرگاني قريش برخورد كرد در حاليكه آنان شتری را گم كرده بودند و در پي آن مي‌گشتند و مقداري هم از ظرف آب كه آنجا بود خورد و باقي‌مانده آن را بر زمين ريخت. در خانه ام هاني اولين بار راز خود را[14] به او گفت  شب همان روز مجامع قريش  از اين راز آگاه شده و آن تكذيب كردند پيامبر براي صدق گفته‌اش ساختمان بيت المقدس را توصيف و ماجراي كاروان بازرگاني قريش را براي آنان نقل كرد. مسافران كاروان وقتي به مكه رسيدند گفته‌هاي پيامبر را تأييد[15] نمودند.                                                       

                                                                                                                          سیدحمید حسینی[1]. محمد ابن شهرآشوب المناقب آل ابي طالب، قم: مؤسسه انتشارات علامه ، 1379، ج1، ص176.  عزالدين ابن اثير، اسدالغابه في معرفته صحابه ، بيروت دارالفكر، 1409، ج1، ص26.

[2].  سوره اسرا: 1.

[3]. سوره نجم:9

[4]. محمدباقر، مجلسي، بحارالانوار، بيروت: الوفاء، 1404ق،ج18، ص 319.

[5]. اسدالغابه، ج1، ص27.

[6]. اسماعيل ابن كثير، البدايه و النهايه، بيروت: دارالفكر، 1407،ج3، ص109.

[7]. ابن هشام، السيرة النبوية، بيروت دارالمعرفة، بيتا، ج1، ص402.

[8]. المناقب، ج1، ص176.

[9]. السيرة النبوية ج1، ص402.

[10]. براق: حيواني است داراي دوبال از الاغ بزرگتر و از قاطر كوچكتر صورتش مانند صورت آدمي و پاهايش شبيه پاي شتر. رك: البدايه و النهايه، ج3، ص 109 السيرة النبوية،ج1، 369.

[11]. البدايه و النهايه، ابن اثير ج3، ص 109 .

[12]. السيرة النبوية،ج1، ص397.

[13]. السيرة النبوية،ج1، 406. ـ 407 و مطهربن طاهر مقدسي، البدءوالتاريخ، بورسعيد: مكتبه الثقافه ادينيه، بيتا،ج‏4،ص:160

[14]. البدايه و النهايه، ابن اثير ج3، ص110 .

[15]. السيرة النبوية،ج1، 402 و البدايه و النهايه، ص110.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید