در راستای برگزاری اولین نشست علمی انجمن دانش‌پژوهان تاریخ مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) به سال جدید، با عنوان «اولین نشانه‌های تشیع در شبه قاره هند»، نخستین پیش نشست انجمن مصادف با 23 فروردین 1393 با همکاری معاونت پژوهش این مجتمع در اتاق جلسات آن معاونت برگزار گردید؛ در این جلسه که با حضور محقق ارجمند آقای اظهر حسین زیدی از طلاب و پژوهش‌گران رشته‌ی تاریخ انجام گرفت ایشان ضمن اشاره به تعداد قابل توجه جمعیت شیعیان در شبه قاره هند که امروزه تعداد آنها را بالغ بر 30 الی 100 میلیون نفر تخمین می‌زنند به اهمیت تحقیق و پژوهش در مورد چگونگی ورود شیعیان به این ناحیه از جهان اسلام پرداختند و همچنین بر لزوم برگزاری نشستی علمی تحت عنوان اولین نشانه‌های تشیع در شبه قاره هند تاکید ورزید.