روایات مطلاق بودن امام اشکالات سندی و متنی متعددی دارند و اضافه بر آن، بیشترین بخش‏های آن مبهم بوده و نام راویان یا جزئیات عینی و واقعی حذف شده است. در یک تحلیل تاریخی و با در نظر داشت بستر تاریخی شکل‏گیری و نقل این روایات می‏توان گفت: این روایات ساخته‏ی امویان و عباسیان است و با انگیزه‏ی سرکوب‏کردن بنی‏حسن و جلوگیری از قیام‏های مکرر آنها جعل شده ‏اند.[1][1]. ر.ک. : محمدی، رمضان، زندگی و احوال امام حسن(ع) از تولد تا شهادت، ص72.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید