واقعیت این است که درباره همسران امام حسن مجتبی(ع) و شمار آنها روایات متعددی بدون ذکر نام و نشانی همسران آن حضرت، ذکر شده است؛ اما ارقام بیان شده در این روایات بسیار مبالغه‏آمیز است و با اخبار موجود در منابع معتبر درباره نام همسران آن حضرت تناسب و سازگاری ندارد. تعداد همسران آن حضرت در برخی منابع قدیم تا ده زن و در برخی منابع تا یازده زن آمده است.[1][1]. محمدی، رمضان، زندگی و احوال امام حسن(ع) از تولد تا شهادت، مجموعه مقالات همایش سبط النبی امام حسن مجتبی(ع)، قم: مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چ1، 1393ه.ش.،  صص71-72.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید