بنابر نقل گزارش‏های تاریخی و حدیثی روزی که پیامبر(ص) در صحرای منی برای مسلمانان خطبه خواند، حضرت علی(ع) مستملی کلمات و سخنان آن حضرت(ص) بود و فرمایشات پیامبر(ص) را تکرار می‏کرد تا همه بشنوند.[1][1]. کتانی، عبدالحی، نظام ادارى مسلمانان در صدر اسلام، ترجمه عليرضا ذكاوتى قراگزلو، قم: انتشارات سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ2، 1388، ص50.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید