نقش حضرت خدیجه را در زندگی پیامبر(ص) باید در دو حوزه‏ی متفاوت از هم دید و بررسی کرد: یکی حوزه‏ ی خانواده و زندگی خانوادگی، دیگری حوزه‏ ی رسالت و نبوت پیامبر(ص). حضرت خدیجه به عنوان همسر بهترین همسر برای پیامبر(ص) بود و تا زمانی که زنده بود بی‏ بدیل بود و پیامبر(ص) زن دیگری را به همسری انتخاب نکرد. او اضافه بر همسر خوب بودن، مادر خوبی هم بود و دختری یکتا و نمونه همچون فاطمه‏ ی زهرا(س) تربیت کرد. اما در حوزه ‏ی رسالت و نبوت، نیز حضرت خدیجه همواره پشتیبان پیامبر(ص) بود؛ اولین زنی بود که به رسالت پیامبر(ص) ایمان آورد و از دست دادنش آنقدر بر پیامبر و مسلمانان سنگین بود که سال وفاتش را «عام الحزن» نام گذاشتند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید