اراضی مَفْتوح عَنْوَه زمین‏هایی بودند که درپی جنگ به غنیمت گرفته شده بودند. در مقابل این نوع اراضی، اراضی صلح قرار داشت که با صلح و بدون جنگ و خونریزی بدست آمده بود. به اراضی صلح، زمین‏های طوع یا فییء هم می‏گفتند که جزو انفال قرار می‏گرفت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید