درآمدهای بیت المال مسلمانان در دوره‏ ی پیامبر(ص) درواقع عبارت بود از: 1. انفال که آیه ‏ی نخست سوره‏ ی انفال به آن اشاره دارد؛ 2. خمس غنائم که آیه‏ ی 41 سوره ی انفال به آن اشاره می‏کند و می‏فرماید: «واعلموا انما غنمتم من شییء فان لله خمسه و للرسول:(10) ای مؤمنان بدانید که هرچه به شما غنیمت رسد خمس آن، مال خدا و رسول اوست». 3. زکات؛ 4. جزیه از اهل کتاب؛ 5. خراج اراضی مفتوح عنوه.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید