نوع برخورد پیامبر(ص) در برابر جریان‏های الحادی و جاهلی به چه صورت بود؟

رسول خدا(ص) در اقدام عملی برای تغییر رفتارهای جاهلی، رفتارهای قابل اصلاح را تصحیح می‏کرد که نمونه‏اش تصحیح نوع حج‏گذاری است، رفتارهای غیر قابل اصلاح را هم کنار می‏گذاشت که این کنارگذاشتن و طردکردن بنابر اقتضای جامعه گاهی به‏طور دفعی و یک‏جا صورت می‏گرفت، گاهی هم به‏صورت تدریجی و طی یک فرآیند زمانمند.

البته باید توجه داشت که پیامبر(ص) در گذردادن جامعه عرب از فرهنگ جاهلی به فرهنگ اسلامی با موانع و کارشکنی‏های متعدد و مختلفی از سوی مشرکان و منافقان روبه‏رو بود و جنگ‏های حضرت(ص) برای عبور از همین موانع بود که به طور غالب، صبغه دفاعی داشت؛ چرا که مشرکان و منافقان با هدف بازگرداندن فرهنگ جاهلی و سیطره آن بر جامعه دست به تحرکات سیاسی و نظامی می‏زدند.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید