شاید یکی از مهمترین دلایل عدم همراهی امام سجاد(ع) این بود که می‏دید شورش مردم مدینه یک قیام خالص شیعی نیست و مشخص نیست حتی در صورت پیروزی به نفع شیعیان پایان بگیرد. از طرفی حکومت امویان پس از قیام عاشورا نسبت به اهل بیت(ع) و حرکت های شیعیان حساس شده بودند و پشتیبانی امام سجاد(ع) از شورشی که شکستش قابل پیش بینی بود به طور قطع، هزینه های سنگینی برای شیعیان و اهل بیت(ع) درپی داشت و شرایط را از آنچه بود برای شیعیان بدتر می‏کرد.   

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید