آغاز به كار چهارمين دوره انجمن علمي دانش‌پژوهان تاريخ مجتمع آموزشي عالي امام خميني (ره) بهانه‌اي گرديد تا در راستاي تحقق اهداف و برنامه‌هاي علمي انجمن‌ و تقويت آن، گفتگوي دوستانه‌اي داشته باشيم با جناب حجه‌الاسلام والمسلمين آقاي خان بابا ـ مدير اداره‌ي امور پژوهشي مجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)؛ از اين رو در تاريخ 26 اسفندماه 92، يك روز باراني به دفتر ايشان رفته و خواستيم كه نظرشان را در مورد انجمن هاي علمي مدرسه امام خميني  جويا شويم فلسفه‌ي وجودي انجمن‌ها،‌ شرايط موجود، مهم‌ترين عوامل آسيب‌ و راهكارهاي وي براي بهبود وضعيت انجمن‌ها، پرسش‌هايي بود كه در اين گفتگو مورد بحث قرار گرفت.