سید‌جمال­ الدین موسوی[1]

 

چکیده

تصوف و طریقت­ های آن نقش قابل توجهی در شکل­ گیری اوضاع فرهنگی و اجتماعی جوامع اسلامی داشته است. واکاوی و ریشه­ یابی ماهیت جریانات دینی و مذهبی موجود در جهان اسلام و تبیین کارکردها و کاستی‌های آنان، زمینه ­ها ی شناخت، تعامل و همزیستی مسالمت‌آمیز بیش‌تر را میان مسلمانان فراهم خواهد ساخت. نقشبندیان مجددی به‌عنوان یکی از جریانات موجود در جهان اسلام، امروزه در مناطق مختلف جهان اسلام از جمله افغانستان، از شهرت و جایگاه قابل توجهی برخوردار است. نگارش حاضر با استفاده از منابع مکتوب و نیز مشاهدات میدانی، به دنبال معرفی این جریان بوده که در آن بنیان‌گذار، زمینه­های پیدایش، چگونگی ورود و گسترش به افغانستان، مشهورترین چهره­ ها و فعالیت­های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این جریان را برشمرده است.

واژگان کلیدی

عرفان و تصوف، طریقت، نقشبندیه، مجددیه، افغانستان، نقشبندیان مجددی.[1]. کارشناسی ارشد رشته مذاهب اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه ـ sjmusavi1988@ yahoo.com

دانلود مقاله (Pdf)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید